Głównym zadaniem wdrożenia systemu B2B, było zwiększenie efektywności oraz usprawnienie pracy działu projektowego i komunikacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w całym procesie realizacji poszczególnych zleceń realizowanych przez Konsbud dzięki zautomatyzowaniu procesów biznesowych.

Wdrożony system zastępuje stosowane dotychczas w firmie Konsbud rozwiązania wspierające projektowania, jak również wpływa na organizację sposobu przechowywania i uwspólniania dokumentacji technicznej. Wdrożenie oprogramowanie umożliwia współpracę przy jednoczesnym tworzeniu dokumentacji projektowej, kontrolę wersji oraz tworzenie i kontrolę schematów obiegu dokumentów. Oprogramowanie SAAS (Software as a Service) umożliwia weryfikację założeń projektowych niezależnie od faktu czy użytkownik będzie posiada dostęp do dedykowanego oprogramowania inżynierskiego, umożliwia także świadczenie usług zaawansowanego przetwarzania danych. Cały system oprócz usprawnienia sposobu zachowywania plików projektowych, w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo tych danych poprzez dedykowane systemy autoryzacji i badania poziomu dostępu.